Emočné dozrievanie a vývinová psychológia | Webinár

30.06.2021

Ako prežíva emócie nenarodené dieťa, batoľa, čerstvý školák či pubertálny tínedžer? Odlišuje ich spôsob prežívania okrem množstva životných skúseností aj samotné zloženie mozgu? Kedy v mysli dieťaťa vznikajú schopnosti prijímať, spracovávať a regulovať svoje emócie a ako začať s ich podporou v čo najskoršom veku? Do akej miery je spôsob, ktorým prežívame emócie dedične podmienený a aké rôzne faktory vplývajú na jeho ďalší rozvoj? Prečo niektoré deti emočne dozrievajú neskôr ako iné a aké míľniky existujú v emočnom vývoji človeka? Spoznajte princípy vývinovej psychológie a zistite, ako v mysli dieťaťa včas postaviť základy empatie a pozitívneho sebahodnotenia! Popredná odborníčka v oblasti vývinovej psychológie a psychológie dieťaťa, Marie Vágnerová, nás vo svojej online prednáške prevedie psychickým vývinom dieťaťa od prenatálneho obdobia až po významné zmeny v období puberty a adolescencie a ukáže nám, ako psychickým prejavom jednotlivých fáz prispôsobiť výchovu.

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
je psychologička, popredná odborníčka v oblasti psychológie detí a vývinovej psychológie. Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte a odbor genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej. Pracovala ako klinická psychologička s deťmi so zrakovým a telesným postihnutím, ale aj v Psychiatrickom centre Praha, a v centre pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Vyučovala na Pedagogickej fakulte UK a Husitskej teologickej fakulte UK. Zaoberá sa vývinovou psychológiou, psychopatológiou a psychológiou chorých a postihnutých. Psychológiu spája s biologickými disciplínami, predovšetkým s genetikou a neuropsychológiou. Je autorkou mnohých monografií, vysokoškolských učebníc a metodických príručiek.

Miesto: online
Dátum: 30. júna 2021
Čas: 19:00
Vstup: 8 €
More info

Všetky tipy na podujatia v Bratislave, top miesta a kam v Bratislave nájdete na More info

Venue

Bratislava, Slovensko

Price

8.00 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close