Múzeá Bratislava

Múzeá v Bratislave

  • 12.03.2024
  • Podujatia, Čo robiť v Bratislave

Zaujímajú vás zbrane alebo hodiny? Bavia vás historické interiéry? Alebo chcete vedieť viac o histórii vinárstva v Bratislave? To všetko nájdete v bratislavských múzeách. Stačí si len vybrať to, čo vás zaujíma. Navyše, niektoré z nich ponúkajú aj virtuálnu prehliadku a tak si môžete pozrieť, čo ponúkajú, ešte pred samotnou návštevou, z pohodlia domova.

1. Múzeum dejín mesta
2. Múzeum vinohradníctva
3. Múzeum historických interiérov
4. Múzeum zbraní
5. Múzeum farmácie
6. Múzeum hodín
7. Múzeum Arthura Fleischmanna
8. Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
9. Hrad Devín
10. Antická Gerulata Rusovce
11.
Múzeum colníctva a finančnej správy
12. Slovenské národné múzeum
13.
Múzeum dopravy

1. Múzeum dejín mesta

Múzeum dejín mesta v Starej radnici sa špecializuje na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, dokladajúce históriu mesta do konca 30. rokov dvadsiateho storočia. Výstava je rozčlenená na viaceré celky, a to na správu mesta, korunovácie a šľachta, remeslá a cechy, obchod, priemysel a živnosti, spolky, Dunaj, privátny život, školstvo, divadlo a spoločenský život.

2. Múzeum vinohradníctva

Víno a vinohradníctvo k Bratislave patrí už od nepamäti. Ak patríte k milovníkom vína a zároveň vás zaujímajú dejiny pestovania vína v našom hlavnom meste, určite navštívte múzeum vinohradníctva. Nájdete tam dejiny tohto priemyslu, pestovanie viniča, zber úrody či spracovanie hrozna na území Bratislavy od staroveku až po dvadsiate storočie. Viac sa dozviete aj o dvoch najvýznamnejších mestských vinárskych firmách- Hubert J. E. a Palugyay, ktorých vína sa objavili dokonca aj na kráľovských stoloch.

3. Múzeum historických interiérov

Múzeum historických interiérov sa nachádza v Apponyiho paláci, ktorý bol postavený v rokoch 1761 – 1762. Na prvom poschodí, na ktorom je zachované pôvodné drevené obloženie stien a maľby môžete vidieť reprezentačné piano nobile evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Druhé poschodie vám ponúka miestnosti so s rekonštruovanými nástennými maľbami, kde si môžete pozrieť ukážky zariadenia mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.

4. Múzeum zbraní

Múzeum zbraní sa venuje histórii opevnenia mesta Bratislava. Môžete tam vidieť chladné zbrane, vojenskú i turnajovú výzbroj. Na najvyššom poschodí sa nachádza vchod na ochodzu veže, odkiaľ je krásny výhľad na historické jadro Bratislavy aj jej okolie. Práve tento výhľad vám umožní aj virtuálna prehliadka.

5. Múzeum farmácie

Expozícia Múzea farmácie sa nachádza v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu, ktorý bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. storočí bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí môžete vidieť pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. storočia od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

6. Múzeum hodín

Múzeum hodín prezentuje históriu hodinárstva od konca 17. do konca 19. storočia. Nachádza sa tu napríklad unikátny súbor prenosných slnečných hodín zo 17. – 18. storočia, rôzne typy nástenných a stolových hodín, budíky a ukážky vreckových hodiniek. Väčšina vystavených exponátov je signovaná bratislavskými hodinárskymi majstrami.

7. Múzeum Arthura Fleischmanna

Múzeum Arthura Fleischmanna dokumentuje život a diela bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna, ktorého kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách na štyroch kontinentoch. Koncom 30. rokov emigroval pred hrozbou fašizmu, pôsobil na indonézskom ostrove Bali a v Austráli. Už ako uznávaný sochár si od roku 1948 za svoj definitívny domov zvolil Londýn. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938. Predstavu o živote a umeleckom pôsobení tohto významného Bratislavčana dokresľuje rozsiahla fotodokumentácia.

8. Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela zobrazuje expozíciu o živote a dielach skladateľa J. N. Hummela. Nachádza sa v jeho rodnom, renesančnom záhradnom dom. Môžete tu vidieť kolekciu hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.

9. Hrad Devín

Miesto nachádzajúce sa na sútoku riek Dunaja a Moravy, ktoré bolo osídlené takmer nepretržite 7000 rokov. Navštívte starobylý hrad Devín a pokochajte sa najkrajším výhľadom v Bratislave. V jaskyniach horného hradu je nainštalovaná stála expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí. Prostredníctvom archeologických nálezov z hradu doplnených o historické skutočnosti tumôžete vidieť jednotlivé fázy budovania hradu.

10. Antická Gerulata Rusovce

Gerulata bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Ad Flexum. Tábor mal dôležitú strategickú úlohu – chránil východné krídlo légií v Carnunte, hlavnom meste Provincie Pannonia. V areáli múzea sa môžete vidieť základy stavieb z 1. až 4. storočia. V exteriéri zasa neskoro-antickú pevnosť zo 4. storočia, ktorá bola vstavaná do severného rohu pôvodného kastela. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov. V zázemí tábora Gerulata je doložené civilné osídlenie, poľnohospodárske usadlosti a viaceré pohrebiská, nachádzal sa tu zrejme aj brod a prístav.

11. Múzeum colníctva a finančnej správy

Najmenšie múzeum na Slovensku pôvodne sídlilo v jednom z dvoch mýtnych domčekov pri bratislavskom Starom moste. Na jar 2014 muselo múzeum zatvoriť svoju expozíciu z dôvodu rekonštrukcie mosta. Novú expozíciu pripravila finančná správa v bratislavskej Devínskej Novej Vsi v budove, ktorá kedysi slúžila ako mýtnica (Kendeffyho dom). A čo tam nájdete? Napríklad ukážku colnej pracovne z tridsiatych rokov minulého storočia, môžete spoznať historický vývoj výberu mýta, cla a daní. Expozíciu múzea spestrujú uniformy a pracovné nástroje colníkov. K zaujímavým exponátom patria i predmety zadržané colníkmi v súčasnosti ako pašovaný tovar či falzifikáty známych značiek.

12. Slovenské národné múzeum

Samozrejme, pri výbere bratislavských múzeí nemôžeme zabudnúť na Slovenské národné múzeum. V rámci neho si môžete pozrieť nielen stále expozície, ale aj aktuálne výstavy. Ak máte radi módu, do októbra si napríklad môžete vychutnať výstavu Roberta Capucciho Od návrhu k šatám. Táto výstava trvá až do 22. októbra.

13. Múzeum dopravy

Koče, autá, motocykle, rušne, ale aj unikátny nákladný vozeň z Viedenskej električky, či motorová drezina Tatra a historická šliapacia drezina. To všetko nájdete v dopravnom múzeu, ktoré sa nachádza blízko Hlavnej stanice. Návštevnícky oceňovaným unikátom je jeden z najväčších a najdrahších automobilov československej medzivojnovej výroby, šesťvalcová Praga Golden z roku 1937.

Tu nájdete ďalšie tipy kam ísť a ČO ROBIŤ V BRATISLAVE.


We use the necessary cookies to make our website work properly. By clicking 'Accept', you consent to the use of these cookies. You can change your cookie preferences at any time in your browser settings. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
This Privacy and Cookie Policy explains our practices regarding the collection, use, and disclosure of information that we receive through our website and services. By using our website, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.
Save settings
Cookies settings