Škola kultivovania seba

04.07.2020 - 05.09.2020

Na prekonávanie prekážok s gráciou. Každá kríza nám otvára bránu k poznaniu nášho vnútra a k novému, lepšiemu začiatku. Vždy je v nás však niečo, čo sa odhodlane bráni zmene. Ale aj niečo, čo zmenu víta a pokladá ju za obohatenie. Máme preto na výber: môžeme sa uzavrieť, alebo oslobodiť; môžeme sa ľutovať, alebo oslavovať príležitosť na zmenu postojov a obnovu.

V živote sa nič nedeje bezdôvodne. S proaktívnym postojom sa vieme smelšie a odhodlanejšie púšťať do zmien, otvárať sa novým veciam, experimentovať, nevyčítať si chyby a udržiavať si pozitívny prístup. Vďaka tomu sa postupné kroky činorodosti premieňajú na radosť z rozvíjania sa a rastu.

Vo svojej praxi sprevádzam ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam, kde prestali, aby vytvorili nový koniec. Pre Školu kultivovania seba som pripravila cyklus troch tematických okruhov pomáhajúcich zlepšovať psychickú odolnosť a otvorenosť voči zmenám.

V zážitkovom interaktívnom vzdelávaní vzniká priestor na prehĺbené sebavnímanie, sebauvedomenie a sebapoznanie. Sú to komponenty potrebné na posilnenie sebaobrazu a sebahodnoty, vďaka ktorým sa stávame flexibilnejší, vyrovnanejší, a tým aj spokojnejší.

1. Skontrolujte si svoj život
Náš život má štyri dôležité dimenzie: fyzickú, mentálnu, sociálnu a spirituálnu. Každá z nich obsahuje základné potreby, ktoré keď nie sú dostatočne naplnené, chradneme. Hoci o nich dobre vieme, zvykneme ich prehliadať alebo odsúvať ich naplnenie na neskôr. Keď to s ignoráciou preženieme, príde niečo, čo nás uzemní a prinúti spomaliť, aby duša dohnala telo. Či už cez chorobu, stratu radosti zo života alebo rovno vyhorením.

Ø Praktický výstup z workshopu je mentálno-emočný audit slúžiaci ako prehľad hospodárenia s energiou a vytváraním si času pre seba. Táto jednoduchá technika sa pri používaní raz za mesiac spoľahlivo postará o prevenciu pred preťažením, zahltením a blúdením.

2. Posilnite si duševnú imunitu
Keď sa zatúlame na svojej ceste, prosíme o znamenia, ktoré by nám ukázali, ako ďalej. Niet lepšej navigácie, ako sú hodnoty. Determinujú naše správanie, rozhodnutia, aj našu vlastnú sebahodnotu.

Sebaistí ľudia veria tomu, že si zaslúžia žiť bez odkladania a čakania. Keď na nich prichádzajú pocity neistoty, “záchranu” nachádzajú v tom, že sa otvoria slobode voľby, opustia bublinu pohodlia a trúfnu si ísť mimo komfortnú zónu. Vďaka tomu nepodvádzajú samých seba, lebo na vlastnej koži zažijú, že sú schopnejší, než si mysleli a majú o tom dôkaz v podobe konania.

Ø Praktický výstup z workshopu je revízia hodnotového systému, jeho vyjasnenie a usporiadanie do prehľadnej myšlienkovej mapy. Orientácia v nej umožňuje opúšťať staré vzorce a schémy, ktoré idú na zotrvačnosť a bránia napredovaniu.

3. Stvorte svoju lepšiu verziu
Keď si veríme, že niečo zvládneme, máme za sebou 95 % úsilia, ktoré treba na to vynaložiť. Vážiť si samého seba dodáva vieru v to, že sme v niečom dobrý, jedinečný, schopný obohatiť druhých ľudí. Posilňovať pozitívny sebaobraz dokážeme jednoducho vďaka princípom, ktoré nám uľahčia starostlivosť o vlastné prirodzené sebahodnotenie. Filozofia nového postoja k sebe vychádza z predpokladu, že vyzveme osobu, o ktorej si myslíme, že ňou sme, k odhaleniu osoby, ktorou sme schopní sa stať. Vďaka tomu sme disciplinovaní v myšlienkach aj pocitoch a môžeme byť autentickí a spontánni. Potom sme skvelou kombináciou samých seba – máme dobrú hlavu a dobré srdce.

Ø Praktický výstup z workshopu je postupnosť krokov ako sa „nájsť a uskutočniť sa“ cez schému IKIGAI – japonské poňatie zmyslu života, ktorého osvojenie vedie k pocitu životného šťastia a k celkovému zdraviu.

Vďaka nášmu zážitkovému učeniu získate:

– Priestor pre slobodný rozlet a sebautváranie s podporou skupiny
– Zameranie na húževnatosť – kombináciu vášne a vytrvalosti v sledovaní jedného, najdôležitejšieho cieľa
– Guráž postaviť sa svojim strachom a prejsť cez ne
– Zručnosti, ako hospodáriť s energiou, nemíňať ju na neriešiteľné veci a chrániť sa pred vyhorením
– Stratégie zamerané na tlmenie stresorov, krotenie obmedzujúcich presvedčení a spracovávanie negatívnych emócií
– Rebríček hodnôt, ktorými riadite svoje správanie a rozhodovanie
– Vyriešenie dilem, ktoré vás brzdia v otvorení sa novým veciam
– Posilnený sebaobraz vďaka pútaniu pozornosti na to, v čom ste dobrí
– Pozitívne sebahodnotenie vďaka trénovaniu proaktívnych postojov
– Vedomie, ako rozvíjať nádej ako životný postoj a cieľavedomé pestovanie životnej pohody

Cena: 55 € /účasť na 1 seminári 150€/účasť na všetkých troch seminároch

Termíny: sobota 4.7. 10:00-11:00 – pilotné stretnutie ZADARMO
sobota 11.7. 14:00-18:00 – Seminár “Skontrolujte si svoj život”
sobota 1.8. 14:00-18:00 – Seminár “Posilnite si duševnú imunitu”
sobota 5.9. 14:00-18:00 – Seminár “Stvorte svoju lepšiu verziu”

Kouč: Janette Šimková

Cena zahŕňa pitný režim v podobe čaju a citrónovej vody, snack, výukové materiály + darček “Zápisník, s ktorým sa dá žiť”
artbloom.sk/skola-kultivovania-seba

Všetky tipy na podujatia v Bratislave, top miesta, kam v Bratislave, nájdete na More info

Venue

ArtBloom - škola umenia, Hurbanovo námestie, Staré Mesto, Slovensko

Price

55 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close