Top 10 virtuálnych prehliadok múzeí v Bratislave

02.04.2020 - 31.12.2020

Keď nemôžete ísť vy za kultúrou, príde kultúra k vám domov. Prinášame vám zoznam 10 múzeí v Bratislave, ktoré ponúkajú virtuálnu prehliadku a môžete sa tak po nich “poprechádzať” z pohodlia domova.

? MÚZEUM DEJÍN MESTA ?
Múzeum dejín mesta v Starej radnici sa špecializuje na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy, ktoré boli ovplyvňované historickými udalosťami. K týmto významným udalostiam zaraďujeme aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, dokladajúce históriu mesta do konca 30. rokov dvadsiateho storočia.

? MÚZEUM VINOHRADNÍCTVA ?
Pestovanie hrozna a výroba vína zohrávalJÚ v dejinách Bratislavy dôležitú úlohu. Múzeum vinohradníctva prezentuje dejiny tohto priemyslu, pestovanie viniča, zber úrody či spracovanie hrozna na území Bratislavy od staroveku až po dvadsiate storočie. Predstavuje aj dve najvýznamnejšie mestské vinárske firmy Hubert J. E. a Palugyay, ktoré za svoju produkciu vína, získali mnoho medzinárodných ocenení.

? MÚZEUM HISTORICKÝCH INTERIÉROV ?
Múzeum historických interiérov sa nachádza v Apponyiho paláci, ktorý bol postavený v rokoch 1761 – 1762. Na prvom poschodí, na ktorom je zachované pôvodné drevené obloženie stien a maľby môžete vidieť reprezentačné piano nobile evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Druhé poschodie vám ponúka miestnosti so srekonštruovanými nástennými maľbami, kde si môžete pozrieť ukážky zariadenia mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.

? MÚZEUM ZBRANÍ ?
Múzeum zbraní sa venuje histórii opevnenia mesta Bratislava. Môžete tam vidieť chladné zbrane, vojenskú i turnajovú výzbroj. Na najvyššom poschodí sa nachádza vchod na ochodzu veže, odkiaľ je krásny výhľad na historické jadro Bratislavy aj jej okolie. Aj tento výhľad vám virtuálna prehliadka umožní.

? MÚZEUM FARMÁCIE ?
Expozícia Múzea farmácie sa nachádza v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu, ktorý bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. storočí bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí môžete vidieť pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. storočia od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

? MÚZEUM HODÍN ?
Múzeum hodín prezentuje históriu hodinárstva od konca 17. do konca 19. storočia. Nachádza sa tu napríklad unikátny súbor prenosných slnečných hodín zo 17. – 18. storočia, rôzne typy nástenných a stolových hodín, budíky a ukážky vreckových hodiniek. Väčšina vystavených exponátov je signovaná bratislavskými hodinárskymi majstrami.

? MÚZEUM ARTHURA FLEISCHMANNA ?
Múzeum Arthura Fleischmanna dokumentuje život a diela bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna, ktorého kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách na štyroch kontinentoch. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938. Predstavu o živote a umeleckom pôsobení tohto významného Bratislavčana dokresľuje rozsiahla fotodokumentácia.

? MÚZEUM JOHANNA NEPOMUKA HUMMELA ?
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela zobrazuje expozíciu o živote a dielach skladateľa J. N. Hummela. Nachádza sa v jeho rodnom, renesančnom záhradnom dom. Môžete tu vidieť kolekciu hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.

? HRAD DEVÍN ?
Miesto nachádzajúce sa na sútoku riek Dunaja a Moravy, ktoré bolo osídlené takmer nepretržite 7000 rokov. Navštívte starobylý hrad Devín a pokochajte sa najkrajším výhľadom v Bratislave. V jaskyniach horného hradu je nainštalovaná stála expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí. Prostredníctvom archeologických nálezov z hradu doplnených o historické skutočnosti tumôžete vidieť jednotlivé fázy budovania hradu.

? ANTICKÁ GERULATA RUSOVCE ?
Gerulata bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Ad Flexum. Tábor mal dôležitú strategickú úlohu – chránil východné krídlo légií v Carnunte, hlavnom meste Provincie Pannonia. V areáli múzea sa môžete vidieť základy stavieb z 1. až 4. storočia. V exteriéri zasa neskoro-antickú pevnosť zo 4. storočia, ktorá bola vstavaná do severného rohu pôvodného kastela. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov. V zázemí tábora Gerulata je doložené civilné osídlenie, poľnohospodárske usadlosti a viaceré pohrebiská, nachádzal sa tu zrejme aj brod a prístav.

Všetky virtuálne prehliadky sú dostupné tu: More info

Venue

Bratislava, Slovakia

Price

0 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close