4. ročník Lamačského fotomaratónu

30.08.2019 - 01.09.2019

Fotomaratón – pamäťová stopa pre budúcnosť. Digitálna fotografia je novodobý fenomén, pričom technologický pokrok umožňuje jej široké použitie. Aj preto sa rodinné centrum Obláčik v spolupráci s Fotoklubom pri miestnej Jednote dôchodcov Slovenska a s podporou Miestneho úradu v Lamači rozhodli zrealizovať už 4. ročník Lamačského fotomaratónu. Financie sme získali od Nadácie ZSE v zamestnaneckom grantovom programe.

Za hlavné ciele projektu 4. ročníka Lamačského fotomaratónu považujeme prepájanie všetkých generácií, spájanie ľudí s rovnakými záľubami, výchovu k lokálpatriotizmu, vytváranie silnej komunity a pocitu spolupatričnosti.

Amatérska súťaž v digitálnej fotografii prebehne počas Rozálskych hodov v dňoch 30. augusta – 1. septembra 2019. Účastníci sa môžu prihlásiť počas Rozálskych hodov osobne v stánku pred kinom alebo cez e-mail: fotomaraton@oblacik.sk. Súťažiaci v rôznych vekových kategóriách (Deti, Mládež, Dospelí, Seniori) budú zhotovovať fotografie v troch určených témach počas časového obmedzenia troch dní. Všetky zábery zhodnotí päťčlenná odborná komisia a výstavu ocenených fotografií plánujeme na október 2019 vo foyer kina Lamač. Viac informácií nájdete na www.oblacik.sk/fotomaraton

Súčasťou projektu 4. ročníka Lamačského fotomaratónu bude aj nadrozmerná mapa Lamača: na ňu budú môcť záujemcovia počas Rozálskych hodov prikladať zábery z rôznych zákutí našej mestskej časti, teda odfotené pamätihodnosti, detaily a hádanky. Pôjde o akúsi hru na pozornosť, čím sme chceli vyprovokovať väčšiu všímavosť o okolie. V stánku RC Obláčik budú počas Rozálskych hodov pripravené aj tematické tvorivé dielne pre deti: budú si môcť vymaľovať a dotvoriť pohľadnicu kostola sv. Rozálie a následne ju poslať príbuzným.

Projekt 4. ročníka Lamačského fotomaratónu je živou snahou o založenie tradície amatérskej fotosúťaže v digitálnej fotografii. Našou ambíciou je aj rozprúdiť diskusiu ohľadom umeleckej kvality a etiky záberov. V neposlednom rade ide aj o vytváranie pamäťovej stopy, ktorá dokumentuje a uchováva odkaz našej súčasnosti pre budúcnosť. Čo nám dnes príde ako bežná a všedná rutina môže mať o pár rokov vysokú informačnú hodnotu o dobe, ktorú žijeme a o mieste, kde sa nachádzame.

Venue

Bratislava, Slovakia

Price

0 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close