150 rokov Viedenskej štátnej opery

24.05.2019

Pódiová diskusia
Téma: Opera / balet aktuálne? O problémoch a vyhliadkach moderného hudobného divadla
Prednášky a diskusia: Martin Bendik (dramaturg Opera SND Bratislava), Christian Heindl (hudobný novinár Viedeň)
Čestný hosť: Miroslav Dvorský (operný spevák)
Hudobný program: Matej Kočkovský, tenor / Ivan Koska, klavír
Moderuje: Wilhelm Pfeistlinger
Retrospektívny pohľad na 150 rokov bohatých tradičných aktivít Viedenskej štátnej opery nesmie viesť ku kultúrnej saturácií. Ako nás ubezpečoval Gustav Mahler, dlhoročný riaditeľ Viedenskej opery, nesprávne chápaná tradícia je len iné slovo pre lajdáctvo. Hudobné žánre opera a balet, rovnako ako klasická hudba všeobecne, sa ocitajú v scenári nových, veľkých výziev. Vzhľadom na hudobné preferencie, technické ťažkosti, výpadky vo vzdelávaní, nezáujem mladších generácií o otázky týkajúce sa možnej budúcnosti žánru ako aj jednotlivých diel, je potrebné vnímať problémy aktuálnosti, resp. sprostredkovania tejto umeleckej formy a hľadať riešenia. V predvečer live prenosu revolučnej opery talianskeho skladateľa Umberta Giordana Andrea Chénier budú odborníci z prostredia hudobného divadla z Rakúska a Slovenska diskutovať a následne odpovedať na otázky publika.
V nemčine/slovenčine so simultánnym tlmočením.

Venue

Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo námestie, Bratislava, Slovensko

Price

0 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close