Anja Utler: Zo sveta

23.05.2019

Zo sveta
čítanie: Anja Utler
preklad a moderovanie: Mila Haugova
Anja Utler je poetka, esejistka a prekladateľka. Študovala slavistiku, anglistiku, náuku o hovorenom slove a získala doktorát s prácou o rodových otázkach v ruskej lyrike a moderne. Anja Utler je poetka hovorenej a písanej reči. Jej poézia skúma rozprávanie, počúvanie a čítanie ako sily, ktoré vytvárajú svet a tým zasahujú do myslenia a cítenia. Za inovatívne stvárnenie aktuálnych tém, napr. ekológie v poézii, a reflektujúce ako aj zmyselné zaobchádzanie so vzťahom reči a tela jej bola roku 2014 udelená Baslerova cena za lyriku. Za básne zo zbierky münden – entzüngeln, ktoré dodávajú rečový odtlačok skutočnosti fyzickej závislosti od ekologických vzťahov, získala v roku 2003 cenu Leonce-a-Lena. Od zimy 2015 testuje možnosti a pôsobenie neformálnej mikropublikácie pri čítaniach zo svojho dlhodobého poetického projektu Zo sveta. Triptychy čítané 33 vetách sú na záver „vrátené do sveta“ ako dar publiku.
V nemeckom a slovenskom jazyku.

Venue

Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo námestie, Bratislava, Slovensko

Price

0 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close