Židia v Bratislave

25.01.2023

Peter Salner: Židia v Bratislave v 20. storočí. Prednáška etnológa a judaistu Petra Salnera z cyklu Rozprávanie o Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

Židovská komunita v Bratislave bola v medzivojnovom období etnicky, nábožensky a sociálne diferencovaná. Situácia sa zmenila v dôsledku holokaustu, z 15 102 osôb prežilo necelých 3 000 osôb. Krátko po oslobodení nastúpil komunistický režim a to vyvolalo potrebu prispôsobiť sa novým okolnostiam. Ako ovplyvnili zmeny spoločenskej a politickej situácie život židovskej komunity?

PETER SALNER

Pracuje ako vedecký pracovník na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Na rôzne témy urbánnej etnológie a židovskej kultúry prednášal na univerzitách v Bratislave, Prahe a Zürichu. Je autorom 19 knižných publikácií a viac ako 100 odborných štúdií so zameraním na spoločenský život bratislavského obyvateľstva a vývoj židovskej komunity na Slovensku v 20. – 21. storočí. V rokoch 1996 – 2013 bol predsedom Židovskej náboženskej obce v Bratislave.

Miesto: Staromestská knižnica, Panenská, Bratislava, Slovensko
Dátum: streda, 25.01.2023
Začiatok: 17:00 hod
Vstupné: zdarma

Tu nájdete všetky tipy na PODUJATIA BRATISLAVA.

Venue

Staromestská knižnica, Panenská, Bratislava, Slovensko

Price

0 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close