Myšlienkové mapy

17.06.2021

Myšlienkové mapy a vizuálne plánovanie | Webinár. Ste zahltení informáciami a nedarí sa vám utriediť si myšlienky? Termín pracovného brainstormingu sa blíži a vy stále nemáte žiadne nápady? Túžite nakopnúť svoju kreativitu, zefektívniť svoje štúdium alebo vniesť trochu poriadku do svojho života? Naučte sa brázdiť nekonečný priestor vašej mysle prostredníctvom myšlienkovej mapy! Tento šikovný nástroj vizualizácie myšlienok prirodzene zrkadlí to, ako naša myseľ pracuje, pretože na rozdiel od lineárnych zoznamov, na ktoré sme zvyknutí, zahŕňa okrem slov aj obrazy, čísla, logiku či rytmus a orientáciu v priestore. V online prednáške pedagóga, informačného vedca a edTechového inovátora, Michala Černého, si povieme, ako myšlienkové mapy fungujú, akým spôsobom ich tvoriť a hľadať vďaka nim nové prepojenia, zistíme, v akých oblastiach pracovného či osobného života sa dajú využiť a pozrieme sa tiež na online a offline nástroje, ktoré nám s tvorbou máp pomôžu.

RNDr. Michal Černý
je pedagóg, publicista, univerzitný asistent, informačný vedec a edTechový inovátor. Od roku 2012 pôsobí na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity na Katedre informačných štúdií a knihovníctva, dlhodobo však spolupracuje s mnoho ďalšími inštitúciami. Je externým spolupracovníkom Národného pedagogického inštitútu, expert na Ministerstve práce a sociálnych vecí a na Českej školskej inšpekcii. Je absolventom doktorského štúdia Obecných otázok fyziky a v súčasnosti pôsobí ako doktorský študent sociálnej pedagogiky. Pravidelne prednáša na konferenciách, seminároch či medzinárodných fórach. Je asistentom na Katedre informačných štúdií a knihovníctva a pôsobí tiež na Pedagogickej fakulte. Je autorom mnohých vedeckých monografií, popularizačných kníh a recenzovaných článkov. Domnieva sa, že práve na spojení vedných disciplín sa ukazujú fenomény a problémy, ktoré má zmysel skúmať. Z tohto presvedčenia pramení široká rozmanitosť v jeho publikačnej činnosti, ktorá zahŕňa oblasti filozofie, pedagogiky, historiografie, teológie, informatiky, sociológie, knihovníctva, informačných vied a fyziky.

Miesto: online
Dátum: štvrtok 17. júna 2021
Začiatok: 19:00 hod
Vstupné: 8 €
More info

Všetky tipy na podujatia v Bratislave, top miesta, kam v Bratislave, nájdete na More info

Venue

Bratislava, Slovensko

Price

8.00 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close