Plaché dieťa

31.05.2021

Plaché dieťa – príčiny, integrácia a aktivácia. Webinár. Už sa neviete pozerať na to, ako vášmu múdremu a šikovnému dieťaťu strpčuje plachosť detstvo? Ako je kvôli bojazlivosti a citlivosti vyčleňované z kolektívu, bojí sa nadväzovať nové kontakty či naplno sa prejaviť v triede a medzi spolužiakmi? Vaše dieťa už nemusí sedieť v kúte! Zistite, ako mu pomôcť rozvinúť zdravé spôsoby zmierovania sa so strachom a prekonávania úzkosti! V online prednáške určenej pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov sa pod taktovkou skúsenej rodičovskej a výchovnej poradkyne Martiny Vagačovej dozvieme, prečo a ako plachosť a citlivosť vznikajú, priblížime si spôsoby, ako s dieťaťom trénovať sociálne zručnosti, podporovať v ňom odvahu, sebadôveru a priebojnosť, ale ukážeme si aj ako sa sami správať, aby sme mu išli dobrým príkladom.

RNDr. Martina Vagačová
Je rodičovská a výchovná poradkyňa, venuje sa individuálnej psychológii, poradenstvu a vzdelávaniu vo výchove ako lektorka cez program Efektívneho rodičovstva. Je autorka praktickej a inšpiratívnej knihy o výchove: Ako prežiť rodičovstvo – láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Už viac ako 11 rokov pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj s ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah medzi rodičom a dieťaťom. „Všetko je o budovaní vzťahu a rešpektujúcej komunikácii. Rodičovstvo vnímam ako cestu. Tá so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Som rada, že môžem ponúknuť pomocnú ruku”. Pravidelne publikuje v tlači, prednáša na webinároch o rôznych výchovných a rodičovských problémoch, organizuje workshopy a pri individuálnom poradenstve nezabúda aj na osobnostný rozvoj klientov a budovanie kvalitných partnerských vzťahov, ako základu pre priaznivé rodinné prostredie.

Miesto: online
Dátum: pondelok, 31. mája 2021
Začiatok: 19:00 hod
Vstupné: 11.00 €
More info

Všetky tipy na podujatia v Bratislave, top miesta, kam v Bratislave, nájdete na More info

Venue

Bratislava, Slovensko

Price

11.00 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close