Dyslexia u detí a dospelých

06.05.2021

Dyslexia ako neuro-vývojová porucha u detí a dospelých – Webinár. Dyslexia, dysortografia, dysgrafia či dyskalkúlia. Poruchy učenia môžu aj tomu najmúdrejšiemu dieťaťu poriadne potrápiť život. Ako však skutočne odhaliť, že má dieťa poruchu učenia? Dá sa riziko zachytiť už v predškolskom veku? Aké môžu byť príčiny? Ako pristupovať k týmto deťom a aké edukačné prístupy zvoliť? Čo čaká dieťa s touto diagnózou počas štúdia a ako sa prejavuje mimo školskej lavice? Spoznajte symptómy a možnosti reedukácie porúch učenia u detí, dospievajúcich a dospelých, v prednáške poprednej expertky na špeciálnu pedagogiku, Olgy Zelinkovej! Spoločne si priblížime kognitívne procesy, ktoré sú sprievodnými znakmi porúch učenia, zmapujeme priebeh učenia jednotlivcov s touto diagnózou a zamyslíme sa nad tým, či predstavuje pre človeka iba celoživotnú záťaž, alebo naopak môže byť darom, ktorý vedie k aktivizácii jeho síl, sebapoznaniu a odhaleniu oblastí, v ktorých môže dosiahnuť vynikajúcich výsledkov.

doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
je docentka v odbore špeciálna pedagogika, pôsobila na katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej a na katedre psychosociálnych vied na Husitsko-teologickej fakulte. Zaoberá sa diagnostikou a reedukáciou porúch učenia od predškolského veku do dospelosti, poruchami správania, školskou zrelosťou. Bola zakladajúcim členom a predsedníčkou českej spoločnosti Dyslexia. Je autorkou mnohých monografií týkajúcich sa nielen porúch učenia, ale tiež pedagogickej diagnostiky a pedagogiky Marie Montessori. Založila nakladateľstvo DYS, kde vydáva Cvičenia pre dyslektikov, pracovné zošity pre nácvik čítania a písania. Zaoberá sa poradenskou činnosťou a pôsobí ako lektorka vzdelávacích kurzov pre učiteľov.

Miesto: online
Dátum: štvrtok, 6. mája 2021
Začiatok: 19:00 hod
Vstupné: 11 €
More info

Všetky tipy na podujatia v Bratislave, top miesta, kam v Bratislave, nájdete na More info

Venue

Bratislava, Slovensko

Price

11.00 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close