Odhaľ tajomstvo neverbálnej komunikácie

21.04.2021

WeLearn: Odhaľ tajomstvo neverbálnej komunikácie. Neverbálna komunikácia tvorí až 93% našej komunikácie a je dôležitá najmä pri prejavovaní emócií, ovplyvňovaní postojov a vytváraní dojmov. Neverbálne (paralingvistické) prejavy sú spontánne, ťažko ovládateľné, väčšinou nezámerné, a preto aj dôveryhodnejšie. Patria sem gestá, mimika (výrazy tváre), haptika (dotyky a telesný kontakt), proxemika (vzdialenosť medzi komunikujúcimi), paralingvistika (intonácia hlasu, odmlky, hlasitosť), kinezika ( hryzenie pier, poťahovanie nosa, škrabanie hlavy) aj posturálna komunikácia (postoj).

Naučte sa porozumieť týmto prejavom, odhaľ skryté motívy v partnerovej komunikácii a začni komunikovať efektívnejšie. Získate tak kontrolu nad situáciou a budete vedieť adekvátne reagovať. Zároveň vám znalosť neverbálnej komunikácie pomôže vytvoriť väčší vplyv na okolie, prezentovať svoje nápady dôraznejšie a presvedčivejšie a zanechať pozitívny prvý dojem v každej situácii.

Na online workshope s lektorom Dušanom Straňákom sa dozviete základné znalosti z oblasti neverbálnej komunikácie a na praktických príkladoch sa naučíte tieto poznatky aplikovať v dennodennej komunikácii.

Počet účastníkov tohto online workshopu je limitovaný, aby sme zabezpečili, čo najväčšiu interaktivitu. Workshop prebieha cez platformu zoom.us. Deň pred podujatím posielame registrovaným účastníkom link na online podujatie.
Partner podujatia: Nadácia Tesco

Miesto: online
Dátum: streda, 21. apríla 2021
Začiatok: 18:00 hod
Vstupné: 5,00 €
Link na registráciu: More info

Všetky tipy na online podujatia v Bratislave nájdete na More info

Venue

Coworking Cvernovka, Račianska, Bratislava, Slovakia

Price

5 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close