CINEAMA 2020 – prezentujte svoju tvorbu

28.01.2020 - 17.03.2020

CINEAMA 2020 – príležitosť pre amatérskych filmárov prezentovať svoju tvorbu
Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby
Bratislavský samosprávny kraj

vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum v Bratislave
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko Senec

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa 17. 3. 2020 od 9.30 do 12.00 v kinosále Mestského kultúrneho strediska Senec, Nám. 1. Mája č.2 uskutoční súťažná projekcia amatérskych filmov pod názvom CINEAMA 2020.
Súčasťou finálnej súťažnej projekcie – 17. 3. 2020 v MsKS Senec je aj rozborový seminár s odborníkmi v oblasti kinematografie spojený s odovzdávaním cien.
Projekcia je verejná, vstup na ňu je voľný a Vy – milovníci kinematografie, ste na ňu srdečne pozvaní.

Prihlasovanie do súťaže:
Do podujatia sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni amatérski tvorcovia s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára na www.nocka.sk v časovom rozpätí od 21. 1. do 2. 3. 2020 a následnom odoslaní svojich filmov organizátorovi na www.moska.sk a to elektronicky, alebo poštou do Malokarpatského osvetového strediska v Modre, Horná 20, 900 01 Modra.
Súťaží sa v 3 vekových skupinách – súťažiaci vo veku do 16 rokov, od 16 do 25 rokov a nad 25 rokov. Kategórie sú nasledovné: animovaný film, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a www.moska.sk

Venue

Bratislava, Slovensko

Price

0 EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close